DODELA NAGRADA 2016

Pozivamo sve nagrađene učenike osnovnih i srednjih škola i njihove nastavnike/profesore na svečanu dodelu nagrada i diploma međunarodnog matematičkog takmičenja “Kengur bez granica 2016”.

POZIV NA MEĐUNARODNO MATEMATIČKO TAKMIČENjE 2016

Društvo matematičara Srbije, s odobrenjem Međunarodne asocijacije “Kengur bez granica” sa centrom u Parizu, od školske 2016/2017. godine organizuje u Srbiji Međunarodno matematičko takmičenje “Kengur bez granica” i sponzorira ga Online Casino Srbija internet stranica za pregled casina.

Cilj takmičenja je povećanje interesovanja za matematičke i prirodne nauke, kao i stepen logičkog i kombinatornog mišljenja, razumevanja tekstova i korišćenja stečenog matematičkog znanja.

U okviru takmičenja učenici u celom svetu, sad već u preko 50 država, u isto vreme razmišljaju o istim problemima i rešavaju iste zadatke. Prošle 2010. godine na takmičenju je učestvovalo preko 5 miliona učenika, Italije, Engleske, Venecuele, Brazila, Mađarske, Belorusije, Češke, Francuske, Porto Rika, Holandije, Rusije, Srbije, Irana, Kipra i tako dalje. Detaljnije informacije možete naći na sajtu http://kangourousansfrontieres.org/index.php.

DATUM I VREME TAKMIČENjA

jedinstveno je u celoj Evropi:
17. mart 2016. godine (treći četvrtak u martu) u 10.00 časova
Učenici se takmiče od 2. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole u sledećim kategorijama:

A: učenici osnovnih škola;
K1: društveni smer gimnazije, jezičke gimnazije, III stepen stručnih škola;
K2: IV stepen stručnih škola;
K3: prirodno matematički i opšti smer gimnazije, i specijalne matematičke gimnazije.

Takmičenje se svake godine održava u isto vreme u svim državama, trećeg četvrtka u martu, u 10.00 časova. To je jednokružno test takmičenje, u trajanju od 90 minuta. Svaki zadatak ima 5 ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan. Test sadrži 30 zadataka sa tri stepena težine. Učenici 3. i 4. razreda osnovne škole treba da odgovore na 24 pitanja za 75 minuta. Za njih su zadaci podeljeni po težini na grupe sa po 8 zadataka. Prošle godine se pokazalo da su učenici 2. razreda osnovnih škola takođe zainteresovani za učešće, i za njih će biti pripremljeno 12 zanimljivih zadataka, podeljenih na tri grupe, koje treba da reše za 45 minuta.

Učenik na takmičenju dobija list sa zadacima i list za odgovore, na kome treba da označi svoje odgovore. Učenici test popunjavaju u svojoj matičnoj školi. Potrebna je saradnja nekoliko nastavnika koji će pomoći oko dežurstva i prijave učenika na takmičenje. Obrada testova će se vršiti u Društvu matematičara Srbije.

Osim na srpskom, biće moguća izrada zadataka i na mađarskom i rumunskom jeziku, o čemu se treba izjasniti prilikom prijave.

Kotizacija iznosi 200 dinara po takmičaru, a treba je uplatiti na račun Društva matematičara Srbije,

broj 340-11000934-20
O uplati i o pravilnom popunjavanju lista za odgovore obavestićemo Vas u sledećem saopštenju u decembru. Svaki dvadeseti učenik iste škole ima pravo na besplatno takmičenje.

U kategoriji osnovnih škola biće nagrađeno prvih 30 učenika svakog razreda (ukupno 210 učenika), a u srednjim školama prvih 10 učenika svakog razreda, po kategorijama (po godinama 30 učenika, ukupno 120). Organizator ima pravo, na osnovu broja prijavljenih učenika, da menja broj nagrađenih učenika. Prvih 10-15% plasiranih takmičara u svakoj kategoriji dobiće priznanje Društva matematičara Srbije za postignuti rezultat. Takođe, odgovarajuće priznanje će dobiti (po odluci organizatora) i najbolje plasirani učenici iz škola sa 50 ili više učesnika.

Prijave se mogu izvršiti na dva načina:

  1. Preko veb stranice Društva http://www.dms.org.rs/kengur/. Za ovakvu prijavu odaberite opciju registracija, i prema uputstvu registrujte školu. Ukoliko nemate korisničko ime i lozinku, morate pronaći školu na spisku, upisati važeći e-mail škole ili odgovornog nastavnika i za nekoliko trenutaka će jedinstveni podaci o vašem nalogu stići na priloženu elektronsku adresu. Ako vaše škole nema na trenutnom spisku, obavestite nas na telefon 011/3036818 ili mejlom na kengur@dms.org.rs. Podaci o školama i učenicima biće tajni. Svaka škola ima svoje korisničko ime u obliku skolaNNN, gde umesto NNN stoji jedinstveni broj škole. Zbog tajnosti podataka, jedinstvene lozinke i korisničko ime slaćemo na mejl adrese odgovornih nastavnika, a u slučaju da je nastavnik ne poseduje, na adresu škole. Nakon unosa moći ćete da proverite tačnost podataka, i da odštampate listu prijavljenih učenika vaše škole. Za svakog učenika unosite ime i prezime, razred, kategoriju u kojoj se učenik takmiči, kao i nastavnika ili učitelja na odgovarajućem jeziku. Unapred zahvaljujemo svima koji će nam izaći u susret kod unošenja podataka.
  2. Elektronskom poštom na adresu: kengur@dms.org.rs

Poslednji dan za prijavu je 18. februar 2016. godine

Na veb stranici možete naći primere zadataka iz 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2010. godine i pratiti aktuelne informacije. Sveske sa kompletnim zadacima iz te tri godine možete nabaviti preko Društva matematičara po ceni od 150 dinara po svesci.

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona na broj 011/303 68 18, radnim danom, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova, ili možete pitanja, primedbe i sugestije slati na elektronsku adresu kengur@dms.org.rs.

Neka i kod nas, kao u celom svetu, tokom takmičenja bude praznik matematike.
Računamo na Vas.