PRAVILA TAKMIČENjA

Paket sa zadacima i sa listama za odgovore svaka škola dobija poštom, 1-2 nedelje pre takmičenja. Otvaranje paketa je zabranjeno pre 20. marta 2008, odnosno dana takmičenja. Na to treba da pripazi odgovorni nastavnik škole. U slučaju da škola ne dobije zadatke, 2-3 dana pre takmičenja treba da se javi organizatoru. Pre takmičenja proverite da li ste dobili odgovarajući broj lista zadataka. Ako ih slučajno imate manje, možete fotokopirati potreban broj. Proverite da li je svaki učenik dobio svoju listu za odgovore, ako neko nije, možete iskoristiti nekoliko praznih koje ćete dobiti, pa podatke učenika na tim listama popunite ručno. Kodne liste ne smete fotokopirati, zbog računarske obrade ne smete ni dopisivati, ni ispravljati podatke, ali i da bismo izbegli sumnju u falsifikovanje testova. Zbog velikog broja učesnika, pregled kodnih lista neće se raditi ručno.

Dežurni nastavnik treba da pazi na učenike pri popunjavanju testova, da ne bi prepisivali odgovore i da se pridržavaju vremena predviđenog za rešavanje zadataka. Učenici 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12. razreda ne smeju da sede jedan do drugog, jer su njihovi testovi istovetni, iako je rangiranje učenika po razredima.

Pre početka takmičenja učenici treba budu obavešteni o sledećim pravilima:

  • Takmičenje je pojedinačno.
  • Zabranjeno je korišćenje kalkulatora, računara, formula, knjiga ili svesaka i mobilnih telefona (mobilne telefone isključene staviti na klupu).
  • Učenik može da koristi prazan papir za crtanje i računanje, grafitne i hemiske olovke, naliv pero, flomaster, lenjir, uglomer.
  • Liste za odgovore se popunjavaju isključivo plavom ili crnom hemijskom olovkom, flomasterom ili nalivperom. Kodne liste popunjene grafitnom olovkom nećemo uzeti u obzir. Popunjavanje kodne liste vršite na sledeći način: u red odgovarajućeg zadatka upisati X u kvadrat iz kolone za koji takmičar misli da je tačan. Oznaka X treba da popuni kvadrat, ne sme da bude ni veća ni manja od toga.
  • Odgovor je netačan ako učenik stavi dva X-a kod istog zadatka, ako koristi druge oznake, ako pokuša da izbriše upisani X ili ako ispravlja korektorom i drugim sredstvima.
  • Tačan odgovor od 1-10. zadatka vredi 3, od 11-20. zadatka 4 boda, a od 21-30. zadatka 5 bodova. Ako učenik netačno odgovori na pitanje oduzima mu se četvrtina bodova predviđenih za taj zadatak, a ako ne odgovori na pitanje, to rešenje vredi 0 bodova. Dobijen zbir se povećava za 30 bodova (za učenike 3. i 4. razreda osnovne škole za 24 bodova, a za učenike 2. razred za 12 bodova), tako da ne bude učenika sa negativnim zbirom bodova. Maksimalan broj bodova je 150 (za 3. i 4. razred osnovne škole 120, a za učenike 2. razreda 60).
  • Vreme predviđeno za izradu zadataka je 45 minuta za učenike 2. razreda osnovnih škola, 75 minuta za učenike 3-4. razreda osnovnih škola, a za učenike viših razreda 90 minuta.
    Svoje rezultate učenici će moći da pronađu na internetu pomoću svoje šifre i zato bi trebalo da znaju svoj kod. Odgovorni nastavnik će moći da pogleda rezultate svih učenika svoje škole. Napomenite da takmičari svoje odgovore zapišu ili zaokruže kod zadataka koji ostaju kod njih, da bi mogli da saberu svoje bodove.

Posle obaveštenja o pravilima možete učenicima podeliti kodne liste i, na kraju, liste sa zadacima. Proverite da li je svaki učenik dobio njemu odgovarajuću listu sa zadacima i svoju kodnu listu, jer nakon takmičenja nema mogućnosti za ispravak.Merenje vremena počinje nakon podele zadataka, po mogućnosti u 10.00, 2-3 minuta manje ili više je u redu. Učenici treba da budu u odgovarajućim učionicama najkasnije u 9.45, da biste imali dovoljno vremena za pripremu.

Nakon testiranja učenik treba da preda samo listu za odgovore, koje škole vraćaju organizatoru na dan takmičenja, eventualno naredni dan, u petak, ako niste u mogućnosti da pošaljete 20. marta. Vratite nam svaku kodnu listu, i prazne i neiskorišćene. Liste za odgovore spakovati u koverte u kojima se ne mogu oštetiti. I nastavnicima je zabranjeno pisanje po kodnim listama, kao i njihovo spajanje heftalicom i slično, pošto to onemogućuje računarsku obradu. Ukoliko neki učenik ne može da prisustvuje na takmičenju, može ga zameniti drugi. Nakon takmičenja svaku izmenu napišite u obrascu, koje ćemo slati zajedno sa zadacima sa uputstvom.

Privremene rezultate postavićemo na internet najkasnije 30.04.2008.Proveru rezultata možete tražiti u roku od nedelju dana od dana objave. Molbu za proveru treba da pošalje škola, overenu potpisom i pečatom, pa Vas molimo da molbe šaljete samo u realnim slučajevima.

Po pravilima takmičenja objava tabele tačnih odgovora i zadataka na internetu je zabranjeno pre 20. aprila 2008, ali ćemo naći odgovarajuće rešenje da to dobijete.

Škole za koje se utvrdi da se nisu držale pravila biće isključene iz takmičenja, ali se nadamo da do toga neće doći. Ako neko ima saznanja da takmičenje u školi nije organizovano po pravilima, molimo da javi organizatoru.

Aktuelne informacije možete pratiti na naslovnoj strani veb stranice www.dms.org.yu/kengur. Svaka škola biće obaveštena i putem elektronske pošte.

Hvala Vam na saradnji.